15 JULY 2019

Machine Learning for NOObs

Are you interested in machine learning, but have no idea how to implement a model? This blog gives an introduction in machine learning using the R language.

By Farisch Hanoeman

9 APRIL 2019

The workings of simulating DOOM

Overview of how to use a Convolutional Neural Networks (LSTM and Autoencoder) to simulate DOOM gameplay.

By Rick Vink

20 MARCH 2019

GauGAN renders scenes from scratch

Just last year Nvidia introduced an incredible use of GANs creating interactive AI rendered virtual worlds. Now, the company used the same algorithms to create a doodling app called GauGAN. It allows anyone to use a MS-Paint like environment and convert it directly into photorealistic scenes.

By Farisch Hanoeman

28 february 2019

Simulate DOOM using a Neural Network

Learn about Machine Learning, Neural Networks and Deep Learning by watching how an AI simulates DOOM by using an Auto Encoder and LSTM.

By Rick Vink

25 february 2019

5 Strategieën ter verbetering van marketing analytics

Er is een grote discrepantie tussen de opbrengsten die de data revolutie met zich mee zou brengen en wat het tot nu toe daadwerkelijk heeft gebracht. Uit het CMO rapport van 2018 blijkt dat leidinggevende meer aan marketing analytics willen spenderen, maar dat het tot nu toe slechts gemiddelde effecten oplevert.

Door Farisch Hanoeman

5 february 2019

Het Biased AI Probleem

Een biased AI is een probleem dat zich al op verschillende manieren heeft gemanifesteerd in de samenleving. Van criminaliteit voorspellende machines die biased zijn tegen de Afro-Amerikaanse bevolking tot AI-recruitment machines die vrouwen discrimineren. Hoe leren we bias herkennen en wat kunnen we eraan doen?

Door Farisch Hanoeman

Call Now Button