Beginner

Python Essentials

Niveau: Beginner
Duur: 7 uur (1 dag).
Taal: Python.

Deze cursus geeft een introductie in de veelzijdige wereld van het programmeren met Python! Deze cursus is geschikt voor mensen die hun eerste stappen willen zetten in het programmeren met Python.

Foundations of Data Analysis

Niveau: Beginner
Duur: 14 uur (2 dagen).
Taal: Python.

Tijdens deze cursus leer je op de eerste dag alle basiselementen van de programmeertaal Python, waarna je op de tweede dag verder gaat met het manipuleren, analyseren en visualiseren van datasets.

R Essentials

Niveau: Beginner
Duur: 14 uur (2 dagen).
Taal: R.

R, samen met RStudio, wordt door vele statistici gekozen als de taal die bij uitstek geschikt is om data te analyseren. Tijdens deze cursus leer je hoe je R en RStudio kan gebruiken voor data analyse, manipulatie en visualisatie.

Intro to Data Science and Machine Learning

Niveau: Beginner
Duur: 14 uur (2 dagen).
Taal: R.

Tijdens deze cursus leer je op de eerste dag alle basiselementen van data analyse met R en RStudio, waarna je op de tweede dag verder gaat met een introductie in data science en machine learning.

Presentation Skills and Storytelling with Data

Niveau: Beginner
Duur: 6 uur (1 dag).
Taal: Nederlands/Engels.

De stap van data naar inspirerend verhaal is niet altijd gemakkelijk. Tijdens deze cursus leer je je verhaal te presenteren aan een breed publiek. Deze cursus maakt gebruik van de 4B methode en storytelling technieken.

Gevorderd

Machine Learning

Niveau: Gevorderd
Duur: 21 uur (3 dagen).
Taal: Python.

Deze cursus bevat de meest effectieve technieken van Machine Learning en leert hoe ze toegepast kunnen worden. Niet alleen bevat deze cursus de theoretische onderbouwing van Machine Learning, maar ook de praktische kennis die nodig is om Machine Learning technieken zoals beeldherkenning, Q-learning, Deep Learning en Natural Language Processing toe te kunnen passen.

Data Science

Niveau: Beginner & Gevorderd
Duur: 21 uur (3 dagen).
Taal: Python.

Data Science is een brede cursus op het gebied van data analyse, verwerking en visualisatie en bevat meerdere machine learning technieken. Geschikt voor mensen die hun vaardigheden willen aanvullen met data science vaardigheden. Deze cursus kan als beginnerscursus gevolgd worden als opstap naar een meer gespecialiseerde cursus, zoals bijvoorbeeld deep learning.

Expert

Deep Learning

Niveau: Expert
Duur: 28 uur (4 dagen).
Taal: Python.

Deze cursus bevat de meest recente technieken binnen Natural Language Processing, Reinforcement Learning en Image Processing. Tijdens deze cursus leert u algoritmes te schrijven die structuur kunnen halen uit afbeeldingen en video’s, optimale strategieën weten te bedenken in doelgerichte taken en taal kunnen begrijpen.

Natural Language Processing (NLP)

Niveau: Expert
Duur: 7 uur (1 dag).
Taal: Python.

Deze cursus bevat de meest recente technieken binnen Natural Language Processing zoals Word Embedding, Word2vec en Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT). In deze cursus gebruiken we artificiële neurale netwerkmodellen om tekst te analyseren. We werken hiermee in Tensorflow met de abstractielaag Keras. Er wordt verwacht dat de cursist al ervaring heeft met het toepassen van artificiële neurale netwerken en Python.

Reinforcement Learning

Niveau: Expert
Duur: 7 uur (1 dag).
Taal: Python.

Bij Reinforcement Learning leren we een algoritme doelgerichte beslissingen te nemen om een bepaald doel te maximaliseren. Met behulp van Reinforcement Learning werden algoritmes gecreëerd zoals AlphaGo die het complexe spel Go wisten te leren spelen en daarmee ook wereldkampioen Lee Sedol wisten te verslaan. In de toekomst zullen deze algoritmes ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld het besturen van robots, het creëren van nieuwe medicijnen en nog veel meer.

Image Processing

Niveau: Expert
Duur: 7 uur (1 dag).
Taal: Python.

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid afbeeldingen en video’s op het internet exponentieel gestegen. Wanneer deze afbeeldingen en video’s begrepen kunnen worden door middel van Machine Learning algoritmes, kunnen deze als zeer rijke bron van informatie dienen voor diverse soorten toepassingen. Tijdens deze cursus leert u welke mogelijkheden de meest recente algoritmes u geven.

Call Now Button

Corona update: onze cursussen gaan door in kleine groepen met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen van het RIVM.

X