Data Qualified

Programma voor datagedreven werken en datageletterdheid.

Ontdek het Data Qualified programma. We helpen datagedreven organisaties bouwen. Onze aanpak? Datageletterde werknemers met de juiste vaardigheden. Hoe doen we dat? Via onze skills scan, workshops en begeleiding.

man voor klas workshop data qualified

Overzicht

Overzicht Data Qualified Def

Skills scan

Steeds vaker maken medewerkers beslissingen en/of beleid op basis van data, statistieken, algoritmes, rapportages en/of dashboards. Voor hen is het essentieel om vanuit deze bronnen de juiste vertaalslag te kunnen maken. 

Onze skills scan helpt bij het evalueren en beoordelen van de datageletterdheid van medewerkers. Om dit te bereiken hebben we een uitgebreid en zorgvuldig onderzoek ontwikkeld. Dit onderzoek is gebaseerd op open vragen en maakt gebruik van realistische casussen om de datageletterdheid van medewerkers te onderzoeken.

Lees hier meer over de skills scan.

Workshops

Bij interesse en/of wanneer blijkt dat bepaalde kennis in onvoldoende mate aanwezig is binnen de organisatie, kunnen er workshops georganiseerd worden rondom specifieke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Workshop datageletterdheid.
 • Workshop datagedreven werken.
 • Workshop Storytelling with Data.
 • Workshop efficient werken met AI.
 • Workshop data privacy, data security en data ethiek.
 • Workshop AI ACT (Europese AI Wet)
 • Workshop AI governance.

 

Lees hier meer over de verschillende workshops.

Begeleiding

Leren en ontwikkelen vindt plaats op twee manieren: enerzijds door formeel leren, zoals het volgen van cursussen en workshops, en anderzijds door ‘learning on the job’, waarbij ervaring en praktijkgerichte kennis de sleutel tot groei vormen. 

Onze experts helpen organisaties met ‘learning on the job’ door mee te kijken met specifieke cassussen, advisering over het gebruik van bepaalde technologie en hulp met de implementatie van datagerichte oplossingen. 

 

 

Lees hier meer over de begeleiding.

Een selectie van bedrijven wiens medewerkers wij mochten opleiden

Data Qualified in detail

Skills scan

Steeds vaker maken medewerkers beslissingen en/of beleid op basis van data, statistieken, algoritmes, rapportages of dashboards. Voor hen is het essentieel om vanuit deze bronnen de juiste vertaalslag te kunnen maken naar inzichten, beslissingen en beleid.

Onze skills scan helpt bij het evalueren en beoordelen van de datageletterdheid van medewerkers. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van representatieve casussen. Hierbij wordt onderzocht wat het kennisniveau is op het gebied van onder andere:

 • Analyseren van data. Hierbij wordt onderzocht of de medewerker in staat is de juiste conclusies te trekken en/of nuances aan te brengen op basis van data.
 • Privacy en security. Hierbij wordt onderzocht welke kennis er aanwezig is op het gebied van omgaan met eventueel gevoelige data en het gebruik van deze data.
 • Technologische mogelijkheden van algoritmes en AI. Hierbij wordt er ook onderzocht of de juiste nuances en grenzen van het gebruik van specifieke technologie benoemd kan worden.
 • Ethische kwesties. Er is tegenwoordig op technologisch vlak veel mogelijk. Maar is het ook wenselijk? Hier wordt onderzocht of de medewerker in staat is om te kunnen anticiperen op ethische kwesties die een rol kunnen gaan spelen wanneer bepaalde technologie wordt ingezet.

Het doel van de skills scan is het creëren van bewustwording. Iedere deelnemer krijgt een rapport met uitgebreide feedback op de gegeven antwoorden. Dit kan gebruikt worden als startpunt voor leren en ontwikkelen op specifieke thema’s. 

Bekijk hiernaast een voorbeeldpagina uit een rapport. 

Workshops

Bij interesse en/of wanneer blijkt dat bepaalde kennis in onvoldoende mate aanwezig is binnen de organisatie, kunnen er workshops georganiseerd worden rondom specifieke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan:

Duur: 2 dagdelen

In de workshop datageletterdheid leer je de vaardigheden en kennis die nodig zijn om data effectief te begrijpen, analyseren en interpreteren. Deze workshops richt zich op de volgende  onderwerpen:

Basisprincipes van data: Inzicht krijgen in wat data zijn, hun verschillende types en bronnen, en hoe ze worden verzameld en opgeslagen.

Data visualisatie en analyse: Het creëren van heldere en effectieve visualisaties om data te presenteren en inzichten te communiceren. Het kunnen uitlezen van visualisaties. Het kunnen herkennen van misleidende visualisaties. Dit omvat het gebruik van grafieken, diagrammen en infographics.

Data-ethiek en privacy: Bewustwording van de ethische overwegingen bij het werken met data, inclusief privacykwesties en het juiste gebruik van data.

Kritisch denken en interpretatie: Het ontwikkelen van de vaardigheden om data kritisch te beoordelen, valkuilen te herkennen en betrouwbare conclusies te trekken.

Gebruik van AI en Machine Learning:  AI leren inzetten in specifieke contexten en leren over de randvoorwaarden.

Het uiteindelijke doel van de workshop datageletterdheid is om deelnemers meer vertrouwd te maken met data en AI en hen in staat te stellen data en AI op een zinvolle en bewuste manier te gebruiken.

Duur: 1 dagdeel

In de workshop datagedreven werken leer je welke meerwaarde datagedreven werken heeft voor jouw organisatie. Aan de hand van casussen bekijken we tijdens de workshop de meerwaarde, de juiste implementatie en aan de hand van welke technieken dit optimaal geïntroduceerd kan worden.

Wat is datagedreven werken: Tijdens het eerste deel leer je wat datagedreven werken precies inhoudt. In het dagelijkse leven maak je waarschijnlijk al datagedreven beslissingen. Zoals het wel of niet meenemen van een paraplu aan de hand van de Buienradar app. Maar ook binnen je werk kun je datagedreven beslissingen nemen. 

Waarom zou je datagedreven willen werken: Tijdens dit onderdeel leer je de voordelen, maar ook de mogelijke uitdagingen van datagedreven werken. Hoe komt het dat niet alle organisaties al datagedreven werken?

Hoe kan je datagedreven werken: Eenmaal besloten om datagedreven te werken; hoe doe je dit dan? Er zijn verschillende methoden, maar het bestaat altijd uit dezelfde principes. De hele organisatie moet dit oppakken om de mindset, data management en data tools te implementeren.

Duur: 1 dag

Inhoud: Data spreekt, maar spreekt het ook op zichzelf? Deze ééndaagse beginnerscursus plaatst de cursist in de steeds groter wordende wereld van het vertellen van verhalen. Leer de principes kennen van storytelling en hoe je dit kan toepassen voor data analyse. Deze zeer praktische en collaboratieve cursus biedt een gestructureerde benadering voor het effectief communiceren van gegevens. Onze filosofie: achter elk succesvol dataverhaal staat een nog effectievere verhalenverteller!

Na deze cursus:
 • ken je de principes van storytelling;
 • kun je storytelling toepassen om data op een heldere en boeiende wijze over te brengen aan een publiek;
 • kun je gerichte datavisualisaties maken om je verhaal te ondersteunen.

Bekijk hier de volledige cursuspagina.

 

Duur: 2 dagdelen

ChatGPT is geen onbekende, maar weet je hoe je deze tool optimaal kunt benutten? Hoe maak je de beste prompts voor content management, marketing, productontwikkeling en klantenservice? In deze workshop krijg je handige tips en trucs om betere prompts te maken, leer je hoe ChatGPT werkt, wat er met je data gebeurt en hoe je ChatGPT kunt automatiseren voor verschillende taken. Na deze workshop weet je hoe je deze technologie in je werkprocessen kunt integreren en leer je over de theoretische achtergrond van ChatGPT.

Theorie: Ontdek wat GPT precies is en leer over de technieken die zijn gebruikt om het te ontwikkelen. ChatGPT is indrukwekkend, maar kan soms fouten maken. Ervaar waar ChatGPT tekort kan schieten. ChatGPT kan voor veel doeleinden worden ingezet. Maar hoe zit het met je data? Wat gebeurt er precies mee?

Use case: We houden rekening met case-specifieke wensen. Daardoor wordt elke workshop aangepast aan de behoeften van de klant. Ontdek succesvolle voorbeelden van GPT-implementaties in producten van andere bedrijven en leer hoe je GPT en ChatGPT kunt inzetten om je organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Praktijk: Ga zelf aan de slag met ChatGPT en ontdek hoe je deze technologie kunt toepassen voor verschillende doeleinden, zoals het schrijven van blogs, verbeteren van e-mails, beantwoorden van vragen, schrijven van code en maken van samenvattingen.

Integratie: Leer hoe je GPT kunt integreren in je bedrijfsprocessen. Leer hoe je herhaalde taken kunt automatiseren voor een efficiëntere workflow. En om consistentie in je resultaten te behouden, leer je hoe je templates kunt gebruiken.

Duur: 1 dagdeel

Tijdens de workshop worden praktijkvoorbeelden, casestudy’s en interactieve sessies gebruikt om deelnemers te helpen begrijpen hoe deze concepten in de echte wereld worden toegepast. Het doel is om deelnemers uit te rusten met de kennis en vaardigheden om verantwoordelijk om te gaan met gegevens, de privacy van individuen te respecteren, gegevens te beveiligen en ethische beslissingen te nemen bij het werken met gegevens.

Data Privacy: In dit onderdeel leer je over de rechten en bescherming van individuen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Je krijgt inzicht in wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vergelijkbare wetten wereldwijd. Je leert hoe je gevoelige informatie veilig verzamelt, verwerkt en deelt, en hoe je privacybeleid opstelt dat aan wettelijke vereisten voldoet.

Data Security: Dit gedeelte behandelt technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, lekken of aanvallen. Je leert over encryptie, toegangsbeheer, firewalls, beveiligingsaudits en het minimaliseren van kwetsbaarheden. 

Data Ethiek:
Hier wordt de nadruk gelegd op het morele en ethische aspect van gegevensverzameling en -gebruik. We bespreken kwesties zoals toestemming van gebruikers, transparantie, eerlijkheid en verantwoorde gegevenspraktijken. Je leert over mogelijke vooroordelen en discriminatie die in algoritmen kunnen sluipen en hoe je deze kunt identificeren en minimaliseren om eerlijke resultaten te garanderen.

Duur: 1 dagdeel

In deze interactieve workshop leer je aan de hand van voorbeelden de noodzaak voor de AI Act, wat de voordelen zijn en wat het betekent voor jouw organisatie. 

Waarom een AI wet: Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je met deze workshop de risico’s kennen van AI (kunstmatige intelligentie) en algoritmes in het algemeen. Zo wordt duidelijk waarom er een wet nodig is om mensen te beschermen.

Wat is de AI Act: Tijdens de workshop leer je wat de AI Act inhoudt en of jouw organisatie er aan moet voldoen. Je denkt wellicht dat jouw organisatie geen AI gebruikt, maar veel algoritmes en automatiseringsprocessen gaan onder de wet vallen.

Hoe voldoe ik aan de AI wet: Na de workshop begrijp je hoe AI-technologieën verantwoord en ethisch ingezet kunnen worden en of je voldoet aan de Europese AI wet (AI Act) die in 2024 van kracht zal worden.

Duur: 2 dagdelen

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je binnen interactieve sessies over het verantwoordelijk en ethisch inzetten van AI-technologieën.

Inleiding tot AI-governance: De workshop begint met het belang van AI-governance en hoe het verantwoordelijke ontwikkeling en implementatie van AI-systemen mogelijk maakt. Deelnemers krijgen inzicht in de risico’s van ongecontroleerd gebruik van AI en waarom ethische overwegingen van cruciaal belang zijn.

Ethiek en verantwoordelijkheid: In dit onderdeel wordt een verhaal verteld over een AI-systeem dat verkeerde beslissingen nam, wat leidde tot negatieve gevolgen voor individuen. Deelnemers leren hoe ethische principes AI-ontwikkeling kunnen sturen en hoe verantwoordelijkheid moet worden toegewezen in geval van problemen.

Transparantie en uitlegbaarheid: De workshop gaat verder met een casus waarin een black-box AI-algoritme werd gebruikt in een kritisch besluitvormingsproces. De deelnemers begrijpen waarom transparantie en uitlegbaarheid van algoritmen essentieel zijn, vooral in gereguleerde sectoren zoals gezondheidszorg en financiën.

Privacy en gegevensbeheer: Een scenario wordt gepresenteerd waarin een AI-systeem persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelde zonder hun toestemming. Deelnemers leren over de rol van gegevensprivacy, toestemmingsvereisten en best practices voor het beheren van gevoelige informatie in AI-projecten.

Bias en eerlijkheid: Een verhaal illustreert hoe een recruitment-AI inherent gender- en raciale vooroordelen vertoonde, wat resulteerde in ongelijke kansen. Deelnemers begrijpen het belang van het identificeren en verminderen van bias in trainingsdata en modellen om eerlijke resultaten te waarborgen.

Juridische en regelgevende aspecten: Een case study benadrukt de mogelijke wettelijke gevolgen van het negeren van AI-regelgeving. Deelnemers krijgen inzicht in relevante wetten, regelgeving en vereisten die van toepassing zijn op AI-ontwikkeling en -implementatie.

 

begeleiding data qualified

Begeleiding

Leren en ontwikkelen vindt plaats op twee manieren: enerzijds door formeel leren, zoals het volgen van cursussen en workshops, en anderzijds door ‘learning on the job’, waarbij ervaring en praktijkgerichte kennis de sleutel tot groei vormen.

Onze experts helpen organisaties met ‘learning on the job’ door mee te kijken met specifieke casussen, advisering over het gebruik van bepaalde technologie en hulp met de implementatie van datagerichte oplossingen.

Zo hebben wij bijvoorbeeld overheid organisaties begeleid bij het implementeren van dashboards voor het maken van datagedreven beslissingen. Dit hebben we als volgt aangepakt:

 • Kennismaking: 12 workshops datagedreven werken van 1 dagdeel voor in totaal 120 personen.
 • Skills scan: Wat zijn de huidige vaardigheden en wat weten de medewerkers al over de beschikbare data in de organisatie. Wat is de leerbehoefte en ambitie.
 • Technisch inhoudelijke cursussen: Meerdere Power BI cursussen op maat gemaakt voor managers, bouwers en ontwikkelaars.
 • ‘Learning on the Job’ begeleiding: Meerdere leertrajecten over een periode van een jaar voor verschillende afdelingen. Leertraject van 6 weken, waarbij 1 dag in de week onder begeleiding. Medewerkers werken aan hun eigen casus en presenteren eindresultaat aan interne opdrachtgevers.
 • Bijleren: Workshop Storytelling with Data.
 • Kennis behoud: Learning Communities opgezet voor het behouden en doorontwikkelen van de interne kennis.

Weten hoe we je organisatie kunnen helpen? We denken graag mee! Neem contact met ons op via het contactformulier.

~ 9,8
Op basis van > 350 ervaringen.
> 250

Organisaties voorzien van workshops, opleidingen en cursussen.

Ervaringen

Cursist Dani Innovation Academy Data Science

“Het is bijzonder hoeveel je kan leren en beter kan worden in binnen een korte tijd!”

“Voor iemand die weinig ervaring heeft met programmeren was dit een nieuwe uitdaging, maar super interessant! Het is bijzonder hoeveel je kan leren en beter kan worden binnen een korte tijd. Het unieke aan dit programma was de persoonlijke begeleiding die we kregen. Wanneer ik een vraag had over de stof, werd dat direct beantwoord.”

Dani van Keken – Market Risk Reporting & Data AnalystABN AMRO Bank N.V.)

“In de training werd er echt persoonlijk met je meegekeken. Hierdoor leer je in korte tijd heel snel hoe de basistechnieken werken!”

“Het programma was voor mij heel leerzaam en ook heel intensief. In de training werd er echt persoonlijk met je meegekeken. Je kan ook leren van anderen. Hierdoor leer je in korte tijd heel snel hoe de basistechnieken werken!”

Iris Houtkamp – Data Management Officer (Baker McKenzie)
Cursus Iris Academy School of Data Science
Rick schrijft op bord bij School of Data Science

“Begeleiding vond ik prettig en oplossingsgericht.”

“Laagdrempelige programma voor beginners waardoor deze toegankelijk is zonder achtergrondkennis. Naast theorie leer je het meest van de praktijkoefeningen. Begeleiding vond ik prettig en oplossingsgericht. Samenvattend; goede trainingen en vooral praktijkgericht.”

Serge Lutter – Adviseur Monitoring en Kerngegevens

Contact

Ben je geïnteresseerd in het Data Qualified programma voor jouw organisatie? Neem dan middels onderstaand contactformulier contact met ons op!

Contact Formulier
Scroll to Top