Farisch Hanoeman

Fouder of School of Data Science & Expert in Data Science

Mijn naam is Farisch Hanoeman, oprichter van en docent bij School of Data Science. School of Data Science is voor mij de plek waar mijn passies bij elkaar komen: mensen motiveren en verenigen om hiermee een groter doel na te streven en het oplossen van complexe vraagstukken.

Het grote doel dat we nastreven bij School of Data Science is de samenleving helpen bij de uitdagingen die de huidige industriële revolutie met zich meebrengen. Hoofdzakelijk betekent dit dat we cursussen, trainingen en workshops geven, waarbij we mensen machine learning en data science technieken leren. Daarnaast begeleiden en ondersteunen we bedrijven en overheden door middel van advisering en implementatie van algoritmen.

Wat voor mij belangrijk is, is dat de huidige industriële revolutie iets is waar iedereen van kan profiteren en dat dit op een eerlijke en ethische manier gaat. Dit doen we door al onze cursussen toegankelijk te maken, ongeacht je achtergrond in beroep of educatie. Ook organiseren we Meetups waar je laagdrempelig kennis kan maken met data science en machine learning concepten.

Mijn talent ligt in het versimpelen van complexiteiten en in deze simpelheid te communiceren. Wat betekent dit nu concreet? Wanneer ik doceer verplaats ik me altijd eerst in de cursist. Wat weet de cursist? Waar ligt haar/zijn leerbehoefte? En, wat wil de cursist doen met de opgedane kennis? Dit perspectief is mijn startpunt. Van hieruit bouw ik stap voor stap met simpele bouwstenen aan een uitgebreid en doelmatig concept.

Diezelfde filosofie is net zo toepasbaar op advisering en implementatie in organisaties. Wat hier voor mij belangrijk is, is goed te begrijpen wat de culturele waarden zijn van de organisatie, de toegevoegde waarde die de organisatie heeft in de economie en de huidige uitdagingen en doelstellingen.

Call Now Button

Corona update: onze cursussen gaan door in kleine groepen met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen van het RIVM.

X