Klachtenprocedure

Klachten kunnen ingediend worden via de volgende wegen:

Schriftelijk:

School of Data Science
Lulofsstraat 55, Unit 48
2521AL, Den Haag
Nederland

Per mail:
info@schoolofdatascience.nl

  • U krijgt binnen 1 week bevestiging van ontvangst van uw klacht.
  • De afhandeling van uw klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie.
  • U kunt binnen twee weken een schriftelijke reactie op uw klacht verwachten. Als daar langer voor nodig is, stellen we u daar binnen twee weken van op de hoogte.
  • Alle betrokkenen zullen vertrouwelijk omgaan met de verkregen gegevens.
Call Now Button

Corona update: onze cursussen gaan door in kleine groepen met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen van het RIVM.

X