Klachtenregeling

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
School of Data Science
Lulofsstraat 55, Unit 41
2521AL, Den Haag
Nederland
Tel. 070 – 221 1586 of per mail: info@schoolofdatascience.nl

  • Wij zullen de ontvangst van jouw klacht per e-mail binnen 24 uur en per post maximaal binnen 1 week bevestigen.
  • De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van onze directie. Uiteraard streven wij ernaar de klacht tot volle tevredenheid af te handelen
  • Binnen twee weken kun je een mondelinge en daarna schriftelijke/e-mail reactie op een klacht verwachten.
  • Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, word je binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.
  • Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van een klacht, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.
  • De bewaartermijn van de klacht is 5 jaar.

Geschillen kunnen zowel door de klant als door School of Data Science aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de klant zijn klacht eerst bij School of Data Science heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Meer informatie over de geschillenregeling is te vinden in de algemene voorwaarden.

Scroll to Top