Kunstmatige Intelligentie als redding van het menselijk potentieel.

29 augustus, 2019

Tina Ehrami Writer

Tina Ehrami

“De uitdagingen van de toekomst aangaan door het beter voorspellen en waarderen van talent en vaardigheden.”

“Waar ben ik goed in? En hoe kan ik mijn talenten gebruiken om bij te dragen aan de samenleving?” De meeste mensen bereiken een punt in hun leven wanneer ze beginnen na te denken over deze vragen. Ze evalueren hun vaardigheden, interesses en dromen en bepalen hiermee hun carrière pad. Vroeger zou de zoon van een boer echter niet dromen van iets anders dan het beroep van zijn vader overnemen en op een dag zelf boer worden. Maar die tijden zijn veranderd. Een beroep is niet meer voor het leven en veel mensen beginnen een nieuwe carrière één, twee of zelfs drie keer in hun leven. Niet per sé omdat ze zich vervelen in hun baan, maar vaak door veranderingen in hun beroep als gevolg van veranderingen in economie, technologie of samenleving. En soms versnellen deze veranderingen, zoals het geval is in onze huidige vierde industriële revolutie (4IR). Als gevolg hiervan is de vraag die mensen zichzelf zullen stellen niet zozeer ‘Waar ben ik goed in?’, maar eerder ‘Wat is mijn potentieel?‘ En misschien zelfs ‘Welk algoritme kan mij adviseren over mijn leergang om hiermee mijn potentieel te maximaliseren?‘ Deze reeks artikelen gaat over educatie, professionele ontwikkeling en het voorspellen van menselijk potentieel en hetgeen dat nodig is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Blog Tina Ehrami
De manier waarop we tot nu toe ons potentieel beoordelen, is via onderwijs en daarna onze kapitaalwaarde op de arbeidsmarkt. Van basisschool tot universiteit worden mensen getest op hun kennis en vaardigheden die ze hebben verworven door middel van onderwijs en training. Maar vandaag – ten tijde van de 4IR – zijn de ontwikkelingen in exponentiële technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), biotechnologie en nanotechnologie zo snel aan het groeien dat traditionele onderwijsinstellingen het nauwelijks kunnen bijhouden om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. Dit omdat scholen en universiteiten de noodzakelijke verandering in hun curriculuminhoud niet op hetzelfde tempo kunnen bijbenen. Deze instellingen kunnen evenmin de groeiende vraag naar onderwijzend personeel vervullen dat deze nieuwe concepten kan onderwijzen. Op het moment dat een student zijn of haar universitair diploma ontvangt, is de opgedane kennis en vaardigheden al deels verouderd. Veel bedrijven zullen hun personeel daarom moeten bijscholen om te kunnen overleven. Volgens het World Economic Forum 2018 ‘Future of Jobs Report’ zullen naar verwachting 75 miljoen banen in 2022 van functie veranderen in 20 grote economieën. Er is een kantelpunt waarop de 4IR wijdverspreid genoeg is om massale maatschappelijke verandering te creëren. Dat kantelpunt zal grote gevolgen hebben voor ons leven en veranderingen vereisen in de manier waarop we over werk en opleidingen denken. De verwachte verschuiving in het onderwijs zal oplossingen moeten bieden die moeilijk voorstelbaar zijn. Zeker gezien de conservatieve aard van de traditionele onderwijsinstellingen. Een paradigmaverschuiving in leren en ontwikkeling zal meer moeten omvatten dan alleen een paar aanpassingen aan bestaande systemen. Gezien de uitdagingen die ons te wachten staan, zullen we ons moeten afvragen in hoeverre traditionele onderwijsvormen, vaardigheden en kennis nog een adequaat antwoord kunnen bieden op de huidige uitdagingen. Vooral gezien de vaardigheden waarmee men op dit moment al geavanceerde technologie creëert. Aanzienlijke veranderingen in het wetenschaps- en technologiecurriculum is nodig om studenten in staat te stellen vaardigheden te ontwikkelen in de snel opkomende gebieden van genetica, data science, AI (kunstmatige intelligentie), robotica en nanotechnologie. Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) publiceerde een rapport (The Future of Education Report) dat de nadruk legt op de noodzaak om online cursussen te gebruiken om de huidige kennis- en vaardigheidskloof te overbruggen. Het probleem is echter niet alleen het ontbreken van een adequaat antwoord van onderwijsinstellingen, maar ook de overwaardering van het traditionele cijfer (van 1 tot 10), IQ-testen en andere soorten ‘one size fits all’ beoordelingen die worden gebruikt om talent te selecteren en te werven. Wanneer rekening wordt gehouden met de vaardigheden en kenniskloof, zijn deze ook van toepassing op HR die verouderde assessments gebruikt om kandidaten op te beoordelen. Dit is waar kunstmatige intelligentie (AI) een rol zou kunnen bieden. AI is niet alleen een technologie die de bestaande kennis- en vaardigheidskloof creëert, het kan tegelijkertijd ook de oplossing zijn voor deze enorme uitdagingen. Hoe precies? Dat lees je in deel 2.

Wil jij zelf NLP technieken leren begrijpen en toepassen?

“Deze 1-daagse cursus is ideaal om wegwijs te geraken met NLP.”

4.5/5

Vincent Janssen – AI/System Engineer bij Verhaert

Scroll to Top